TIJ a'zolarining majburiyatlari

TIJ AZOLARI MAJBURIYATLARI:

TIJning Nizomida belgilangan maqsadlarini amalga oshirishda ishtirok etish, Yoshlar orasida va umuman oliytalimda TIJ tasir kuchini kengaytirish va uning obrosini oshirishga xizmat qilish, TIJ umumiy yigilishlari qarorlarini TIJ raisivakengashazolarinitopshiriqlarinioz vaqtida bajarish, TIJ ishida faol ishtirok etish;

TIJ azosi dgan sharafli nmga munsib ravishda oqishi va harakatqilishi, TIJ shani va nufuzi togrisida jnkuyarlik qilishi;

TIJ talabasi davlat va ndavlat tashkiltlari hamda tuzilmalarida amaliyot otar ekan, u oz xulq-atvri bilan TIJ haqida, unda amalga oshirilayotgan ishlar togrisida yuksak ijbiy taassurt hsil qilishi krakligini anglab ytishi;

TIJ ml-mulkiga zarar ytkazmasligi TIJ mulklariga ehtiyotkor va tejamkor munosabatda bolish, ularga qasddan yoki ehtiyotsizlikdan ziyon yetkazmaslik, ziyon yetkazgani taqdirda zarar ornini ornatilgan tartibda qoplash, ashyolarni auditoriyadan yoki binodan tashqariga olib chiqmaslik; txnika xavfsizligi qoidalariga rioya etish;

TIJ xonasini har doim saranjom tutish; TIJ xonasidagi mavjud hamma jihozlarni (shifoner, stol, stul va hakozolar) toza-ozoda tutish;

navbatchilik jadvaliga binoan TIJ xonasida navbatchilik qilish, belgilangan muddatda honani tozalash, chiqindilarni maxsus belgilangan joyga tashlash, namunali tozalikni taminlash;

TIJ xonasidagitalabalarbilansamimiyvaahilmunosabatdabolish;

TIJ azolarihashar, kokalamzorlashtirishvaobodonlashtirishishlaridamuntazam, faolqatnashish.

TIJningazolarigaquyidagilar man etiladi:

xonadagianjomlarniboshqaxonagaruxsatsizkochirish;

ovozchiqaruvchiqurilmalarovozinixonatashqarisidanyuqorieshtilishi, yuqoriovozdaashulaaytishvamusiqaasboblarinichalish;

spirtliichimliklar, sigaretchekishvasaqlashtaqiqlanadi.

, newdownload.ru
2017 BClub.Uz