Oliy ma値umotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to組喪isida qarori

SiriuS | Izohlar soni: 1 | Ko'rishlar soni: 1 267
04
08
2017
Oliy ma値umotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to組喪isida qarori
Ovozlar soni: 4
  • Sana:
    4-08-2017, 16:03
  • Muallif:
    SiriuS

Oliy ma値umotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to組喪isida qarori

27.07.2017

Oliy ma値umotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to組喪isida

O想bekiston Respublikasi Prezidentining qarori

Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo惣icha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko喪ib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma値umotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O想bekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi 徹liy ta値im tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to組喪isida波i PQ-2909-son qarori qabul qilindi.

Mazkur qaror bilan oliy ta値im darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta値im muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o倉uv-ilmiy laboratoriyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash bo惣icha Oliy ta値im tizimini 2017-2021-yillarda kompleks rivojlantirish dasturi tasdiqlandi.

Shu bilan birga, respublikamiz hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlarni o想 vaqtida zarur ixtisosliklar bo惣icha iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari ehtiyojidan kelib chiqqan holda tayyorlash, oliy ta値im mazmunini bevosita korxonalar, muassasalardagi texnika, texnologiya, ishlab chiqarish munosabatlariga hamda istiqbolli rivojlanish dasturlariga muvofiq shakllantirish, kadrlarni egallagan kasbi va mutaxascisligi bo惣icha ishga joylashtirishga doir qator dolzarb masalalar to鼠iq yechimini topmagan.

Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta値im, fan va madaniyat masalalari bo惣icha qo僧itasi (UNESCO) va konsalting tashkiloti (DGP Research & Consulting) hamkorligida jalb qilingan nufuzli xorijiy ekspertlar guruhi tomonidan 2017-yilning yanvar-iyun oylarida O想bekiston Respublikasi ta値im tizimini kompleks o喪ganish bo惣icha o奏kazilgan tahlillar natijalari asosida berilgan xulosalarda oliy ta値im jarayonida nazariya va amaliyot yaxlitligi ta知inlanmaganligi, talabalarning malakaviy amaliyotlarini ishlab chiqarish korxonalarida o奏kazish samarali tashkil etilmagani oqibatida bitiruvchilarning aksariyat qismi tayyor mutaxassis bo鼠ib chiqish o喪niga, ishga joylashgandan keyin qaytadan o想 kasbini, mutaxassisligini o喪ganayotganligi, shuningdek, ta値im sifatini nazorat qilish mexanizmi zamonaviy talablarga javob bermasligi, ta値im muassasalarida malakali pedagog va boshqaruv kadrlarining yetishmasligi, xorijiy ta値im muassasalari bilan samarali hamkorlik yetarlicha yo鼠ga qo惣ilmaganligi kabi kamchiliklar qayd etilgan.

Bundan tashqari, iqtisodiyot sohalarining istiqbolda kadrlar tayyorlashga buyurtmalarini shakllantirish, bitiruvchilarga qo惣iladigan malakaviy talablarni ishlab chiqish, tarmoqqa zarur bo鼠gan mutaxassislarni tayyorlash sifatini ta知inlash jarayonidagi ishtiroki talabga javob bermaydi. Oliy ta値im dasturlarining o想garuvchan mehnat bozori talablariga hamohangligini ta知inlash uchun ish beruvchilar tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilmayapti.

Oliy ta値im ilm-fan ishlab chiqarish o喪tasida uzilishlar mavjud, integratsiya ta知inlanmagan. Ilmiy-tadqiqot institutlari oliy ta値imda kadrlar tayyorlash jarayoniga zarur darajada jalb etilmagan, ularda ilmiy izlanishlar iqtisodiyot sohalarining real ehtiyojlaridan kelib chiqmasdan amalga oshirilmoqda. Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarning tizimli tayyorlanmasligi oliy ta値im muassasalari ilmiy salohiyatining pasayishiga olib kelmoqda.

Xorijiy ekspertlar guruhi tomonidan taklif etilgan tavsiyalarni inobatga olgan holda oliy ma値umotli mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish orqali respublika oliy ta値im tizimida yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning mazmunini mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollari, jamiyat ehtiyojlari, ilm-fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda tubdan takomillashtirish maqsadida:

1. Qayd etilsinki, Oliy ta値im tizimini 2017-2021-yillarda kompleks rivojlantirish dasturiga muvofiq O想bekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi 徹想bekiston Respublikasi Prezidentining istiqbolli yosh pedagog va ilmiy kadrlarning malakasini oshirish 的ste壇od jamg疎rmasi faoliyatini yanada takomillashtirish to組喪isida波i PF-5121-son Farmoni va O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 18-iyuldagi 徹想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta値im sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish to組喪isida波i 515-son qarori qabul qilindi.

2. Iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarini oliy ta値im tizimidagi kadrlar tayyorlash jarayoniga keng jalb etish, ularning ta値im muassasalari bilan samarali hamkorligini ta知inlash uchun respublika oliy ta値im muassasalari O想bekiston Respublikasi Bosh vaziri, Bosh vazirning o喪inbosarlari kompleks rahbarlari, mutasaddi rahbarlarga tarmoq(soha)lar bo惣icha tegishligiga ko喪a 1-ilovaga muvofiq biriktirilsin.

3. O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining komplekslari rahbarlari, tegishli vazirliklar va idoralar rahbarlari quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlarini ko喪sinlar:

bir oy muddatda kadrlar buyurtmachilari va oliy ta値im muassasalari bilan hamkorlikda mutaxassislar tayyorlash mazmuni, bitiruvchilarning bilim va ko創ikmasiga qo惣iladigan talablarni mujassamlashtiruvchi oliy ta値im yo創alishlari va mutaxassisliklarining malakaviy talablari, o倉uv rejalari va dasturlarini soha ehtiyojidan kelib chiqib, yangidan ishlab chiqish hamda tasdiqlash;

ishlab chiqarish korxonalari va tashkilotlarining mutaxassislar tayyorlash sifatiga bo鼠gan talablarini bevosita ta値im mazmunini shakllantirish bilan shug爽llanadigan oliy ta値im muassasalari profil kafedralarining professor-o倉ituvchilari tomonidan tizimli o喪ganib borilishini tashkil etish maqsadida stajirovkalar joriy qilish;

joriy yilning 1-sentabrigacha rivojlangan xorijiy davlatlarning eng ilg双r tajribasini chuqur o喪gangan holda o倉uv rejalari va fan dasturlari, o倉uv adabiyotlari, shu jumladan, o倉uv-metodik komplekslarining xalqaro standartlar asosida zamonaviy, mutlaqo yangi talablar asosida ishlab chiqilishi va bosqichma-bosqich joriy etilishini tashkil qilish;

olti oy muddatda komplekslar tarkibidagi vazirliklar va idoralar bilan birgalikda tegishli tarmoq (soha) hamda hududlarning joriy va istiqbolli rivojlanish dasturlarini hisobga olib, oliy malakali kadrlarga bo鼠gan ehtiyojni yillar kesimida aniq manzilli, kasb va ta値im yo創alishlari hamda mutaxassisliklarini ko喪satgan holda, aniq balans beradigan hisob-kitoblar asosida ishlab chiqish;

oliy ta値im muassasalarining tegishli ta値im yo創alishlari bo惣icha har bir talabasining 2-kursdan boshlab tegishli tarmoq (soha)ning muayyan tashkilotlari va korxonalarida malakaviy amaliyotlari tizimli ravishda o奏kazilishini, shuningdek, ularning amaliy mashg爽lotlarini bevosita ishlab chiqarishda tashkillashtirish hamda bitiruvchilarni ishga joylashtirish bo惣icha aniq choralar ko喪ish;

ishlab chiqarish, ilm-fan va ta値im o喪tasida integratsiyani chuqurlashtirish uchun komplekslar tarkibidagi vazirliklar va idoralarga qarashli tarmoqlar (sohalar)ni ilmiy-texnik rivojlantirish yo創alishlari muammolariga bag訴shlangan mavzular bazasini shakllantirish hamda bu muammolarni oliy ta値im muassasalari bilan xo阻alik shartnomalari tuzgan holda hal etishga ularning ilmiy salohiyatini, ayniqsa, yosh olimlar va tadqiqotchilarni tizimli tarzda jalb etish;

iqtidorli yosh pedagoglar va doktorantlarni yetakchi xorijiy ta値im muassasalariga tajriba orttirishga yuborish, ular uchun maxsus stipendiyalar ta痴is etish, oliy ta値im muassasalarining professor-o倉ituvchilari, doktorantlari va talabalarining xalqaro tajriba almashinuvlarini tashkil etish orqali ilmiy va pedagogik salohiyatini oshirish;

o倉itishning zamonaviy shakllari va metodlarini, komputer va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta値im jarayoniga joriy etish, oliy ta値im muassasalarini zamonaviy o倉uv-laboratoriya anjomlari va o倉uv-metodik adabiyotlar bilan ta知inlash, ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini qo鼠lab-quvvatlash va rag礎atlantirish, oliy ta値im muassasalarining zamonaviy ilmiy laboratoriyalarini tashkil etish va rivojlantirish choralarini ko喪ish;

har oyda Kompleks rahbari, tegishli vazirlik va idora rahbari biriktirilgan har bir oliy ta値im muassasasining professor-o倉ituvchilari va talabalari bilan tarmoqqa (sohaga) oid yangiliklar, rivojlantirish istiqbollari, ta値im mazmunini takomillashtirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish va kelgusidagi vazifalarni belgilab olish yuzasidan uchrashuvlar o奏kazib borish.

4. Quyidagilar:

Oliy ta値im muassasalarida ta値im sifatini ta知inlash borasida o倉uv yili davomida amalga oshiriladigan harakatlarning namunaviy rejasi (Yo鼠 xaritasi) 2-ilovaga muvofiq;

O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi komplekslari tarkibidagi vazirliklar va idoralarning oliy ma値umotli kadrlar tayyorlash yuzasidan buyurtmalarni shakllantirish, tasarrufidagi oliy ta値im muassasalarida mutaxassislarni tayyorlash darajasi va sifatini tubdan yaxshilash hamda tizimdagi korxonalar va tashkilotlarda talabalar amaliyotlarini o奏kazish, ilmiy ishlarni hamkorlikda bajarish, oliy ta値im muassasalari bitiruvchilarining ishga joylashishini ta知inlash yuzasidan chora-tadbirlar dasturi 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

5. O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining komplekslari, Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, tasarrufida oliy ta値im muassasalari bo鼠gan vazirliklar va idoralarga quyidagi vazifalar yuklansin:

2017/2018 o倉uv yilidan boshlab har bir oliy ta値im muassasasida barcha kurslarda kamida 2 ta guruhda mutaxassislik fanlarini ingliz tilida o倉itishni bosqichma-bosqich tashkil etish, ingliz tilida dars o奏adigan professor-o倉ituvchilarni maqsadli tayyorlash, ularning xorijda tegishli tayyorgarlikdan o奏ishini tashkil etish, shuningdek, o倉uv mashg爽lotlarini olib borishga xorijiy mutaxassislarni jalb qilish, mashg爽lotlarni rivojlangan davlatlar oliy ta値im muassasalarida bugungi kunda foydalanilayotgan zamonaviy o倉uv adabiyotlari asosida o奏ilishini yo鼠ga qo惣ish;

istiqbolli ilmiy-pedagogik kadrlarni, birinchi navbatda, muhandislik-texnika va arxitektura ta値im yo創alishlari bo惣icha kadrlar tayyorlaydigan oliy ta値im muassasalari pedagoglarining rivojlangan davlatlar, xususan, Janubiy Koreya, Yaponiya va Germaniyada 2-3 oylik kurslarda o想aro hamkorlik bo惣icha tuzilgan shartnomalar, homiylik va xalqaro tashkilotlar grantlari mablag鼠ari hisobidan, shuningdek, O想bekiston Respublikasi Prezidentining chet elda stipendiatlarning malakasini oshirish, stajirovka o奏ash va ta値im olishini tashkillashtirish 的ste壇od jamg疎rmasi orqali mutaxassisligi bo惣icha yangi bilimlarni egallashga yo創altirilgan malaka oshirishlarini tashkil etish, oliy ta値im muassasalaridagi o倉uv jarayoniga yetakchi xorijiy mutaxassislarni muntazam ravishda jalb etish;

2017/2018 o倉uv yilidan boshlab magistraturada kadrlar tayyorlash tizimini tanqidiy tahlil qilish, magistratura ta値imi jarayonining barcha bosqichlarini takomillashtirish, ularni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish choralarini ko喪ish;

doktorantlar, magistratura talabalarini korxona (muassasa)larning muammoli masalalariga bag訴shlangan dissertatsiya mavzulari ustida ishlashini, shuningdek, tajriba-sinovlarni korxona (muassasa)larda o奏kazish, amaliyotga tatbiq etilgan ishlar mualliflari bo鼠gan hamda ixtirochilik patentini qo鼠ga kiritgan doktorant va magistrlarni o倉ituvchi lavozimi bo惣icha oylik ish haqi miqdorining 10 barobarigacha korxona va tashkilotlar hisobidan moddiy rag礎atlantirish choralarini ko喪ish;

ikki oy muddatda respublika oliy ta値im muassasalarining har yilgi reytingini aniqlash bo惣icha milliy tizimni takomillashtirish, bunda asosiy ustuvor ko喪satkich sifatida oliy ta値im muassasalari bitiruvchilarining mehnat bozorida talabgorligi va professor-o倉ituvchilarining ilmiy-tadqiqot ishlari natijalarini amaliyotga joriy etish bo惣icha tuzilgan shartnomalar asosida ishlab topilgan moliyaviy mablag鼠arning salmog訴ga alohida e稚ibor qaratish, shuningdek, milliy reyting tizimida yuqori ko喪satkichlarni qayd etgan oliy ta値im muassasalariga o倉uv jarayonining alohida me馳oriy-huquqiy hujjatlarini mustaqil ishlab chiqish va tasdiqlash vakolatini berish orqali akademik erkinlik bosqichma-bosqich joriy etilishini ta知inlash yuzasidan takliflarni tayyorlash va O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritish;

2017/2018 o倉uv yilidan boshlab oliy ta値im muassasalari kafedralarining maqomini ko奏arish, bunda ularning ta値im sifatini oshirish bo惣icha mas置liyatini kuchaytirish, kafedra va professor-o倉ituvchilar tomonidan yuritiladigan turli statistik va boshqa hisobotlar sonini optimallashtirish orqali ularni tayyorlash jarayonlarini elektron formatga o奏kazish choralarini ko喪ish.

6. O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ikki oy muddatda doktorantlarning ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug爽llanishiga moddiy shart-sharoitlar yaratish maqsadida ularning stipendiyasining 50 foizigacha moddiy rag礎atlantirilishi ishlab chiqarish korxonalari va tashkilotlari hisobidan amalga oshirilishini, doktorantura bitiruvchilari oliy ta値im muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlariga yo鼠lanma asosida yuborilishini, ularning mehnat faoliyatini rag礎atlantirish uchun bazaviy doktoranturaning 2-kursidan imtiyozli ipoteka kreditini 25-yil muddatga ajratish mexanizmi joriy etilishini nazarda tutuvchi Hukumat qarorini qabul qilsin.

7. Oliy ta値im muassasalariga biriktirilgan O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi komplekslari rahbarlari, vazirliklar va idoralar rahbarlari ikki oy muddatda:

tegishli vazirliklar va idoralar huzurida oliy ta値im muassasalarida o倉uv-metodik rahbarlikni amalga oshirish, shu jumladan, o倉uv rejalari va dasturlarini takomillashtirish, ta値im sifatini oshirish, ilmiy ishlarning samarali olib borilishini tashkil qilish kabi vazifalarni amalga oshirish uchun oliy ta値im muassasalari rahbarlari, sohaning yetuk mutaxassislari, professor-o倉ituvchilaridan iborat tarkibdagi Muvofiqlashtiruvchi kengashlarini tashkil etsin;

O想bekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi 徹liy ta値im tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to組喪isida波i PQ-2909-son qarorida belgilangan vazifalardan kelib chiqib biriktirilgan har bir oliy ta値im muassasasini 2030-yilgacha bo鼠gan davrda rivojlantirish Konsepsiyasini ishlab chiqsin va tasdiqlasin, shuningdek, qarorda oliy ta値im muassasasi bo惣icha belgilangan parametrlarni so想siz bajarish, shu jumladan, ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash, professor-o倉ituvchilarni xorijiy ta値im muassasalariga malaka oshirish va stajirovkaga, iqtidorli bitiruvchilarni magistratura va doktoranturaga yuborish, shuningdek, o倉uv laboratoriya bazasini yangilash bo惣icha belgilangan topshiriqlarning bajarilishini har chorak yakuni bo惣icha muntazam muhokama qilib borishni yo鼠ga qo惣sin;

2021-yilgacha biriktirilgan oliy ta値im muassasalaridan kamida bittasining nufuzli xalqaro reyting agentliklari tomonidan e稚irof etilishini (reyting ro惣xatida e値on qilinishini) ta知inlash bo惣icha aniq maqsadli chora-tadbirlarni ishlab chiqsin.

8. Xalq ta値imi vazirligi, Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi va Moliya vazirligi birgalikda to喪t oy muddatda:

2018/2019 o倉uv yilidan boshlab pedagogika yo創alishidagi oliy ta値im muassasalarida magistratura bosqichida ta値im muassasalarining boshqaruvi mutaxassisligi bo惣icha kadrlar tayyorlashni yo鼠ga qo惣ish;

pedagogika yo創alishidagi oliy ta値im muassasalariga talabalikka qabul qilishda abituriyentlarni kirish test sinovlari bilan bir qatorda ularning kasbiy layoqatini aniqlash bo惣icha ijodiy suhbat o奏kazish tartibini bosqichma-bosqich joriy etish;

hududlarning pedagog kadrlarga bo鼠gan ehtiyojlarini ta知inlash tizimini takomillashtirish maqsadida pedagogika ta値im yo創alishlariga davlat grantlari asosidagi qabul kvotalari ulushini oshirish orqali maqsadli qabulni tashkil etish yuzasidan takliflarni ishlab chiqish va O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritish vazifalari topshirilsin.

9. O想bekiston Respublikasi Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, O喪ta maxsus, kasb-hunar ta値imi markazi, Xalq ta値imi vazirligi bir oy muddatda:

o倉uv-metodik va moddiy-texnika bazasi zamonaviy talablarga javob bermaydigan, oliy ta値im muassasalaridan uzoqda joylashgan, ta値im sifati va bitiruvchilarining oliy ta値im muassasalariga kirish ko喪satkichlari past bo鼠gan akademik litseylarni tugatish, akademik litseylarni faqat yuqori ilmiy va pedagogik salohiyatga ega oliy ta値im muassasalari tarkibida bittadan qoldirish;

o想 faoliyatini davom ettiradigan akademik litseylarga umumta値im maktablarini bitirgan eng bilimli, qobiliyatli yoshlarni qabul qilish mexanizmini ishlab chiqish va 2018/2019 o倉uv yilidan joriy qilish;

akademik litseylarda o倉itish sifatini tubdan o想gartirish, bitiruvchilarning oliy ta値im muassasalariga kirish ko喪satkichlarini keskin oshirish, bunda oliy ta値im muassasalari rektorlarining shaxsiy mas置liyatini kuchaytirish bo惣icha taklif tayyorlasin va Vazirlar Mahkamasiga kiritsin.

10. O想bekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, tasarrufida oliy ta値im muassasalari bo鼠gan vazirliklar va idoralar tayanch oliy ta値im muassasalari huzuridagi pedagog va rahbar kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish kurslarida dars beradigan pedagoglar, jalb etilgan mutaxassislarning faoliyatini tahlil qilish asosida samarali dars berayotgan professor-o倉ituvchilar, mutaxassislarni rag礎atlantirish mexanizmini ishlab chiqsin va belgilangan tartibda tasdiqlasin.

11. O想bekiston Respublikasi Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, tasarrufida oliy ta値im muassasalari bo鼠gan vazirliklar va idoralar O想bekiston yoshlar ittifoqi, Milliy g双ya va mafkura ilmiy-amaliy markazi, Respublika Ma地aviyat targ訴bot markazi bilan birgalikda:

professor-o倉ituvchilar tomonidan talabalar bilan olib boriladigan ma地aviy-ma池ifiy ishlarni har bir muayyan talaba bilan olib borish, ularda mafkuraviy immunitetni oshirishning ta痴irchan choralarini ko喪ish yuzasidan uslubiy asoslarni yaratsin;

talaba-yoshlarning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, ularda yuksak axloqiy sifatlarni tarbiyalash, ularning kasbiy kompetentligi bilan insoniy fazilatlarini uyg爽nlashtirish, professor-o倉ituvchilarning tarbiyaviy mas置liyatini oshirish, ta値im va tarbiya uyg爽nligini amalda ta知inlash uchun fanlarning har bir mavzusidagi tarbiyaviy maqsaddan unumli foydalanilishini ta知inlash mexanizmlarini ikki oy muddatda ishlab chiqsin;

bugungi kunda yoshlar tarbiyasi o奏a dolzarb masala ekanini inobatga olib, oliy ta値im muassasalaridagi ma地aviy-ma池ifiy ishlar bo惣icha prorektorlarning funksional vazifalarini qayta ko喪ib chiqib, ularning davriy malakasini oshirish choralarini ishlab chiqsin;

O想bekiston Respublikasi Moliya vazirligi bilan kelishgan holda uch oy muddatda:

oliy ta値im muassasasi uchun psixolog va har bir talabalar turar joyi uchun tarbiyachi-pedagog shtatini joriy etish;

mehnatga haq to鼠ash razryadi bo惣icha oliy ta値im muassasalari ma地aviyat va ma池ifat bo鼠imi boshlig訴ning lavozim razryadini 16-razryadga, bo鼠im xodimlarining lavozim razryadini 14-razryadga ko奏arish;

oliy ta値im muassasalari guruh murabbiylarining faoliyati samaradorligi va mas置liyatini yanada oshirish, ularning doimiy rag礎atlantirib borilishini ta知inlash maqsadida har bir guruh murabbiyiga (jumladan, murabbiylar kengashi rahbarlariga) oylik maoshining 25 foizigacha miqdorda ustama haq to鼠anishini ta知inlash;

har o倉uv yilida ma地aviy-ma池ifiy ishlarni moliyalashtirish maqsadida ta値im muassasasi xarajatlari smetasining kamida 5 foizini yuqorida nazarda tutilgan xarajatlar uchun ajratish choralarini ko喪sin. Ushbu mablag鼠arning maqsadli ishlatilishi yuzasidan shaxsiy mas置liyat oliy ta値im muassasasining ma地aviy-ma池ifiy ishlar bo惣icha prorektori zimmasiga yuklanishi belgilab qo惣ilsin.

12. Xalq ta値imi vazirligi, Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, Moliya vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Markaziy bank, O想bekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasiga birgalikda uch oy muddatda ta値im muassasalarida faoliyat olib borayotgan pedagog kadrlarning ijtimoiy nufuzini oshirish, jamiyatda pedagogik faoliyatning obro壮ini yuksaltirish, pedagoglarni yoshlarga namuna va o喪nak darajasiga ko奏arish, shuningdek, turli tanlovlar va konkurslarda sovrindor bo鼠gan, o倉uvchi-talabalari respublika va xalqaro olimpiadalarda, tanlovlarda yuqori natijalarni qo鼠ga kiritgan pedagoglarga uy-joy, O想bekistonda ishlab chiqarilgan yangi avtomobil, maishiy-xo阻alik jihozlari sotib olishlari uchun imtiyozli ipoteka va iste知ol kreditlarini ajratish tartibini joriy etish yuzasidan takliflarni tayyorlash va O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritish vazifasi topshirilsin.

13. O想bekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi bilan birgalikda ijarada, qarindoshi yoki tanishining uyida yashovchi talabalarni ro惣xatga olish tartibining qulay va soddalashtirilgan shaklini ishlab chiqsin va ikki oy muddatda amaliyotga joriy qilsin.

14. O想bekiston Respublikasi Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, Xotin-qizlar qo僧itasi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Sog鼠iqni saqlash vazirligi, Milliy g双ya va mafkura ilmiy-amaliy markazi, Respublika Ma地aviyat targ訴bot markazi mamlakatimizda ijtimoiy sog鼠om muhitni shakllantirish, yoshlar tarbiyasining ta痴irchan mexanizmlarini joriy etish, shaxsning ma地aviy kamol topishini psixologik qo鼠lab-quvvatlanishini ta知inlash, soha mutaxassislarining psixologik bilim va ko創ikmalarini shakllantirish, mazkur jarayonlarning ilmiy-amaliy asoslarini yaratish va metodik ta知inotini ishlab chiqish hamda jamiyatda psixologik bilimlarni keng targ訴b etish maqsadida Toshkent davlat pedagogika universiteti tarkibida Psixologiya o倉uv-ilmiy markazini tashkil etish bo惣icha Vazirlar Mahkamasiga bir oy muddatda taklif kiritsin.

15. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O想bekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N.Aripov va O想bekiston Respublikasi Prezidentining Davlat maslahatchisi A.N.Yunusxodjayev zimmasiga yuklansin.


O想bekiston RespublikasiPrezidenti Sh.MIRZIYOYEV

Toshkent shahri, 2017-yil 27-iyul

* * *

O想bekiston Respublikasi Prezidentining

徹liy ma値umotli mutaxassislar tayyorlash sifatini

oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini

yanada kengaytirish chora-tadbirlari to組喪isida gi qaroriga

SHARH


Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo惣icha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko喪ib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma値umotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O想bekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi 徹liy ta値im tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to組喪isida波i PQ-2909-son qarori qabul qilingan.

Mazkur qaror bilan oliy ta値im darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta値im muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o倉uv-ilmiy laboratoriyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash bo惣icha Oliy ta値im tizimini 2017-2021-yillarda kompleks rivojlantirish dasturi tasdiqlangan.

Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta値im, fan va madaniyat masalalari bo惣icha qo僧itasi (UNESCO) va konsalting tashkiloti (DGP Research & Consulting) hamkorligida jalb qilingan nufuzli xorijiy ekspertlar guruhi tomonidan 2017-yilning yanvar-iyun oylarida O想bekiston Respublikasi ta値im tizimini kompleks o喪ganish bo惣icha o奏kazilgan tahlillar natijalarining xulosalariga ko喪a oliy ta値im jarayonida nazariya va amaliyot yaxlitligi ta知inlanmaganligi, talabalarning malakaviy amaliyotlarini ishlab chiqarish korxonalarida o奏kazish samarali tashkil etilmagani oqibatida ayrim bitiruvchilar ishga joylashgandan keyin o想 kasbini, mutaxassisligini qo壮himcha o喪ganayotganligi, shuningdek, ta値im sifatining nazorati zamonaviy talablarga javob bermasligi, ta値im muassasalarida malakali pedagog va boshqaruv kadrlarining yetishmasligi, xorijiy ta値im muassasalari bilan samarali hamkorlik yetarlicha yo鼠ga qo惣ilmaganligi kabi kamchiliklar qayd etilgan.

Mamlakatimizning iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarini raqobatbardosh kadrlar bilan ta知inlash masalalarini tubdan o想gartirish, oliy ma値umotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, respublikamiz hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlarni o想 vaqtida zarur ixtisosliklar bo惣icha iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari ehtiyojidan kelib chiqqan holda tayyorlash, oliy ta値im mazmunini korxonalarning ishlab chiqarish munosabatlariga va istiqbolli rivojlanish dasturlariga muvofiq shakllantirish, bitiruvchilarni mutaxassisligi bo惣icha ishga joylashtirish maqsadida 徹liy ma値umotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to組喪isida波i qaror qabul qilindi.

Iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarini oliy ta値im tizimidagi kadrlar tayyorlash jarayoniga keng jalb etish, ularning ta値im muassasalari bilan samarali hamkorligini ta知inlash uchun O想bekiston Respublikasi Bosh vaziri, Bosh vazirning o喪inbosarlari kompleks rahbarlari, mutasaddi rahbarlar tarmoq(soha)lar bo惣icha tegishligiga ko喪a oliy ta値im muassasalariga biriktirilgan.

Qarorga binoan O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining komplekslari rahbarlari, tegishli vazirliklar va idoralar rahbarlari zimmasiga kadrlar buyurtmachilari va oliy ta値im muassasalari bilan hamkorlikda mutaxassislar tayyorlash mazmuni, bitiruvchilarning bilim va ko創ikmasiga qo惣iladigan talablarni belgilovchi oliy ta値im yo創alishlari malakaviy talablari, o倉uv rejalari va dasturlarini soha ehtiyojidan kelib chiqib, yangidan ishlab chiqish va tasdiqlash, ishlab chiqarish stajirovkalarini joriy etish, eng ilg双r xorij tajribasiga tayangan holda o倉uv adabiyotlari, o倉uv-metodik komplekslarini ishlab chiqish va joriy etish, istiqbolli yosh pedagoglar va doktorantlarni yetakchi xorijiy ta値im muassasalariga stajirovkaga yuborish, ular uchun maxsus stipendiyalar ajratish kabi vazifalar yuklatilgan.

Qaror komplekslar tarkibidagi vazirliklar va idoralar bilan birgalikda tegishli tarmoq (soha) hamda hududlarning joriy va istiqbolli rivojlanish dasturlarini hisobga olib, oliy malakali kadrlarga bo鼠gan ehtiyojni yillar kesimida aniq balans beradigan hisob-kitoblar asosida ishlab chiqishni nazarda tutadi. Shu bilan birga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ko鼠ami bugungi kun bitiruvchilaridan ushbu ijobiy o想garishlarda faol ishtirok etishni talab qilmoqda. Bu, o想 navbatida, ularning bilim va malakalari darajasiga muayyan, jiddiy talablarni qo惣moqda.

Qabul qilingan qaror yangi o倉uv yilidan boshlab har bir oliy ta値im muassasasida barcha kurslarda kamida 2 ta guruhda mutaxassislik fanlarini ingliz tilida o倉itishni bosqichma-bosqich tashkil etishni, o想 navbatida ingliz tilida dars o奏adigan professor-o倉ituvchilarni maqsadli tayyorlash jarayoniga boshqacha yondashuvni talab qiladi. Shu maqsadda professor-o倉ituvchilarning xorijda tegishli tayyorgarlikdan o奏ishini tashkil etish, mashg爽lotlarni olib borishga xorijiy mutaxassislarni jalb qilish kabi masalalarga jiddiy e稚ibor qaratilgan.

Istiqbolli ilmiy-pedagogik kadrlarni, birinchi navbatda, muhandislik-texnika va arxitektura ta値im yo創alishlari bo惣icha kadrlar tayyorlaydigan oliy ta値im muassasalari pedagoglarini rivojlangan davlatlarda homiylik va xalqaro tashkilotlar grantlari mablag鼠ari hisobidan hamda O想bekiston Respublikasi Prezidentining chet elda stipendiatlar malakasini oshirish, stajirovka o奏ash va ta値im olishini tashkillashtirish 的ste壇od jamg疎rmasi orqali malaka oshirishlarini tashkil etish vazifasi qarorda ta談idlab o奏ilgan.

Joriy o倉uv yilidan oliy ta値im muassasalari talabalarining tegishli ta値im yo創alishlari bo惣icha muayyan tashkilotlar va korxonalarda malakaviy amaliyotlari tizimli ravishda o奏kazilishini, shuningdek, ularning amaliy mashg爽lotlarini bevosita ishlab chiqarishda tashkillashtirish hamda bitiruvchilarni ishga joylashtirish bo惣icha aniq choralar ko喪ish belgilab qo惣ilgan.

Asosiy masalalardan biri sifatida ishlab chiqarish, ilm-fan va ta値im o喪tasida integratsiyani chuqurlashtirishga yo創altirilgan islohotlar ta談idlab o奏ilgan. Ushbu islohotlar oliy ta値im tizimidagi ilmiy salohiyatni oshirishga yo創altirilgan bo鼠ib, yosh olimlar va tadqiqotchilarni tizimli tayyorlash masalalari bilan chambarchas bog鼠iq.

Kompleks rahbari, tegishli vazirlik va idora rahbari biriktirilgan har bir oliy ta値im muassasasining professor-o倉ituvchilari va talabalari bilan tarmoqqa (sohaga) oid yangiliklar, istiqbollarni belgilab olish, ta値im mazmunini takomillashtirish kabi masalalar muhokamasini kamida oyda bir marta o奏kazishi ta値im tizimini tubdan takomillashtirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy sohada yosh olimlar, izlanuvchilar va doktorantlar uchun keng imkoniyatlar yaratish ham qarorda o想 ifodasini topgan bo鼠ib, unda amaliyotga tatbiq etilgan ish mualliflarini, ixtiro egalarini moddiy rag礎atlantirish nazarda tutilgan.

Oliy ta値im muassasalari bitiruvchilarining mehnat bozorida talabgorligi va professor-o倉ituvchilarining ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari amaliyotga joriy etilishi samaradorligiga e稚ibor qaratilgan bo鼠ib, bunda milliy reyting tizimida yuqori ko喪satkichlarni qayd etgan oliy ta値im muassasalariga o倉uv jarayonining alohida me馳oriy-huquqiy hujjatlarini mustaqil ishlab chiqish va tasdiqlashda akademik erkinlik berilishi nazarda tutilgan.

Shuningdek, qarorda O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga ikki oy muddatda doktorantlarning ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug爽llanishiga moddiy shart-sharoitlar yaratish maqsadida ularning oylik stipendiyasining 50 foizigacha miqdorda moddiy rag礎atlantirilishi ishlab chiqarish korxonalari va tashkilotlari hisobidan amalga oshirilishini, doktorantura bitiruvchilarining oliy ta値im muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlariga ishga joylashishi, mehnat faoliyatini rag礎atlantirish uchun bazaviy doktoranturaning 2-kursidan imtiyozli ipoteka kreditini 25-yil muddatga ajratish mexanizmi joriy etilishini nazarda tutgan Hukumat qarorini qabul qilish vazifasi topshirilgan.

Qarorda yana bir muammo magistraturada kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ularni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish masalasiga jiddiy e稚ibor qaratilgan.

2018/2019 o倉uv yilidan boshlab pedagogika yo創alishidagi oliy ta値im muassasalarida magistratura bosqichida ta値im muassasalarining boshqaruvi mutaxassisligi bo惣icha kadrlarni tayyorlashni yo鼠ga qo惣ish; pedagogika yo創alishidagi oliy ta値im muassasalariga talabalikka qabul qilishda abituriyentlar bilan kirish test sinovlari bilan bir qatorda ularning kasbiy layoqatini aniqlash bo惣icha ijodiy suhbat o奏kazish, pedagogika ta値im yo創alishlariga davlat grantlari asosidagi qabul kvotalari ulushini oshirish orqali maqsadli qabulni tashkil etish yuzasidan Xalq ta値imi vazirligi, Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi va Moliya vazirligi bilan birgalikda takliflarni ishlab chiqib O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritish vazifasi belgilangan.

Qarorda zamonaviy talablarga javob bermaydigan, oliy ta値im muassasalaridan yiroqda joylashgan, bitiruvchilarining oliy ta値im muassasalariga kirish ko喪satkichlari past bo鼠gan akademik litseylarni tugatish, ularni faqat yuqori ilmiy-pedagogik salohiyatga ega oliy ta値im muassasalari tarkibida bittadan qoldirish masalalari qayd etilgan.

Xalq ta値imi vazirligi, Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, Moliya vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Markaziy bank, O想bekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasiga birgalikda uch oy muddatda ta値im muassasalarida faoliyat olib borayotgan pedagog kadrlarning ijtimoiy nufuzini oshirish, jamiyatda pedagogik faoliyatning obro壮ini yuksaltirish, pedagoglarni yoshlarga namuna va o喪nak darajasiga ko奏arish, shuningdek, turli tanlovlar va konkurslarda sovrindor bo鼠gan, o倉uvchi-talabalari respublika va xalqaro olimpiadalarda, tanlovlarda yuqori natijalarni qo鼠ga kiritgan pedagoglarga uy-joy, O想bekistonda ishlab chiqarilgan yangi avtomobil, maishiy-xo阻alik jihozlari sotib olishlari uchun imtiyozli ipoteka va iste知ol kreditlarini ajratish tartibini joriy etish yuzasidan takliflarni tayyorlash va O想bekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritish vazifasi topshirilgan.

Bugungi kunda yoshlar tarbiyasi o奏a dolzarb masala ekanini inobatga olgan holda qarorda talaba-yoshlarning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, ta値im va tarbiya uyg爽nligini amalda ta知inlash borasidagi vazifalarga alohida e稚ibor qaratilgan. Yoshlarga qulay sharoitlar yaratish maqsadida O想bekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi bilan birgalikda ijarada turuvchi talabalarni ro惣xatga olish tartibining soddalashtirilgan shaklini ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan.

Shuningdek, O想bekiston Respublikasi Oliy va o喪ta maxsus ta値im vazirligi, Xotin-qizlar qo僧itasi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Sog鼠iqni saqlash vazirligi, Milliy g双ya va mafkura ilmiy-amaliy markazi, Respublika Ma地aviyat targ訴bot markazi bir oy muddat ichida mamlakatimizda ijtimoiy sog鼠om muhitni shakllantirish, yoshlar tarbiyasining ta痴irchan mexanizmlarini joriy etish, shaxsning ma地aviy kamol topishini psixologik qo鼠lab-quvvatlashni ta知inlash, soha mutaxassislarining psixologik bilim va ko創ikmalarini shakllantirish, ularning ilmiy-amaliy asoslarini yaratish maqsadida Toshkent davlat pedagogika universiteti tarkibida Psixologiya o倉uv-ilmiy markazini tashkil etish bo惣icha o想 takliflarini Vazirlar Mahkamasiga kiritishlari belgilangan.

O想bekiston Respublikasi Prezidentining 徹liy ma値umotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to組喪isida波i qarori respublika oliy ta値im tizimini yanada rivojlantirish, iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining yuqori malakali kadrlarga bo鼠gan ehtiyojlarini ta知inlash, ilmiy-pedagogik salohiyatni oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish o喪tasida integratsiyani ta知inlash, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish uchun yo創altirilgan yana bir muhim amaliy sa馳-harakatlardandir.

Izoh qoldirish
Suratdagi kodni kiriting:*
ハ韭頸  韈碣琥褊韃 磊 硼粨 , 褥  褞珸碚鞣
テ Brusanneich
12 2018 17:59
ヒ蒻 褪 鞳瑣 糅褌褊 鞳 糺頷 瑰鳰瑾 蒻瑟顆 褊韲 萵趺 瑟 珮 マハ 齏 瑾. チ裼 璢 韈 (ヘ 趺 碚裹 褊裹 琿 竟褪). ラ頸琺 瑣 瑰鳰 鈕褥. ツ鞴褓 瑙粲 瑰鳰 頸 . ネ胙 趺 胛萵 粢蓿 2005 . チ蔘 琅 珸頸 碯跿裘 鞳粽 竟蔘韋!!!
ゥ 2017 BClub.Uz
糂 珮 蓁 dle 琺 珮 dle 11.2 璞瑣